2103645912 Λεωφ. Κηφισίας 104, Αμπελόκηποι

Ελένη Στουφή - Δικηγόρος & Διαμεσολαβήτρια

 
 
 
 

ΕΛΕΝΗ ΣΤΟΥΦΗ
Δικηγορικό Γραφείο Ελένης Στουφή & Συνεργατών
Αμπελόκηποι Αττική


Το Δικηγορικό μας γραφείο ειδικεύεται σε υποθέσεις Κοινωνικοασφαλιστικού Δικαίου όπως επίσης και υποθέσεις Διαμεσολάβησης και  Διαπραγματεύσεων  ιδίως στον ιατρικό χώρο. Σύμφωνα με τον Νόμο 4512/2018, οι διαφορές που αφορούν απαιτήσεις αποζημίωσης ασθενών  ή των οικείων τους σε βάρος ιατρών, οι οποίες ανακύπτουν κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των τελευταίων, υπάγονται υποχρεωτικά στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, ενώ είναι υποχρεωτική και η ενημέρωση από τον πληρεξούσιο δικηγόρο γι’ αυτές.

Η Δικηγόρος και Διαμεσολαβήτρια Ελένη Στουφή  έχει λάβει επιμόρφωση από το Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ στο αντικείμενο της Διαμεσολάβησης αλλά και του Ιατρικού Δικαίου και Ιατρικής Δεοντολογίας. Είναι κάτοχος του Διπλώματος Διαπραγματεύσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει εξειδικευτεί σε θέματα εκπαίδευσης Ιατρών σε δεξιότητες επικοινωνίας στα πλαίσια συμβουλευτικής. Επίσης έχει εξειδικευτεί στην Ιατρική Διαμεσολάβηση από το Ελληνικό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών ΕΛ.Κ.Ε.Δ –ADR Hellenic Center. Τέλος συμμετείχε στο πρόγραμμα επιμόρφωσης της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής με θέμα ιατρικές πράξεις από νομική και βιοηθική σκοπιά και έχει παρακολουθήσει πλήθος συνεδρίων και ημερίδων με θέματα τη Διαμεσολάβηση και το Ιατρικό Δίκαιο.

 
 
 
 
 
 
 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΕΝΝΟΙΑ
& ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ της ΕΕ περί Διαμεσολάβησης στη νομοθεσία της χώρας μας έγινε με την ψήφιση του νόμου 3898/12.12.2010 «Διαμεσολάβηση σε εμπορικές και αστικές...

Μάθετε περισσότερα...
 
 
 
 
ΤΟΜΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Η εξωδικαστική διευθέτηση των συγκρούσεων που ανακύπτουν στον ιατρικό κλάδο μέσω του θεσμού της Ιατρικής Διαμεσολάβησης είναι αναγκαιότητα και για τις δύο πλευρές τόσο του ιατρού...

Μάθετε περισσότερα...
 
 
 
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΑΤΡΩΝ

Σύμβαση Oviedo: Επέμβαση σε θέματα υγείας μπορεί να υπάρξει μόνον αφού το  ενδιαφερόμενο πρόσωπο δώσει την ελεύθερη συναίνεσή του, κατόπιν  προηγούμενης σχετικής ενημέρωσής του καταλλήλης ως προς...

Μάθετε περισσότερα...